مرداد ۱۹, ۱۳۹۵
کارشناسی بدنه خودرو

آیا گرمای شدید و نورشدید آفتاب می تواند به خودرو آسیب بزند؟

در مقدمه باید بگوییم که بله، نور آفتاب می‌تواند خودروی شما آسیب بزند.   نور شدید خورشید می‌تواند به چندین روش به داخل خودروی شما صدمه […]
تماس با مدیریت